Sıkça Sorulan Sorular

PİLOT’un diğer hızlandırma programlarından farkı nedir?

PİLOT, Türkiye’de bir özel şirket bünyesinde yürütülen ilk hızlandırma programıdır. Girişimler Türk Telekom’un bilgi birikiminden faydalanır, iş bağlantılarına erişim sağlar ve Türk Telekom’la işbirliği yapma fırsatı yakalar. Ayrıca ekipler TT Ventures tarafından yatırım alma ayrıcalığına sahip olur.

PİLOT’a katılım ücreti var mı?

Hayır, PİLOT’a katılmak için herhangi bir ücret ödemezsiniz.

Başvurular hangi tarihler arasında alınıyor?

Program takvimine www.turktelekompilot.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Birden fazla proje ile başvurabilir miyim?

Evet, birden fazla proje ile başvurabilirsiniz.

Başvurmak istediğim proje ile geçmişte başka bir programa katıldım veya halen başka bir programa devam ediyorum. Bu proje ile PİLOT’a başvurabilir miyim?

Evet, detaylarını başvuru formunda belirtmek kaydıyla başvurabilirsiniz.

PİLOT’a daha önce bir proje ile başvurdum ve kabul edilmedi. Bu proje ile PİLOT’a tekrar başvurabilir miyim?

Evet, tekrar başvurabilirsiniz.

PİLOT'a başvurmak istiyorum; ama bir ekibim yok. Ekibim olmadan başvuru yapabilir miyim?

Başarılı bir girişim için ekip üyeleri arasındaki görev dağılımı ve takım ruhu önemlidir. Ekibin yetkinliği seçim aşamasında en önemli kriterlerden biridir. Bu doğrultuda başvuru yapmanızı tavsiye ederiz.

Başvuru aşamasında ve program süresince gizlilik anlaşması imzalanacak mı?

Değerlendirmeler ve görüşmeler gizlilik çerçevesinde yapılır; herhangi bir gizlilik anlaşması imzalanmaz.

Değerlendirme kriterleri nedir?

Değerlendirme kriterleri; fikrin yenilikçiliği ve uygulanabilirliği, ekibin yetkinliği, faaliyet gösterilen pazarın büyüklüğü ve büyüme potansiyeli, iş modelinin tutarlılığı, ana fonksiyonlara sahip ürünün (MVP) başarısı ve Türk Telekom ile işbirliği potansiyelidir.

Değerlendirme kimler tarafından yapılıyor?

Tanışma Toplantısı ve Seçim Günü kapsamında yapılacak değerlendirmeler Türk Telekom’un ilgili birimlerinden yöneticiler tarafından yapılır.

Programa İstanbul dışından katılan ekiplere konaklama imkanı sağlanıyor mu?

Evet, İstanbul dışından katılan ekiplere program süresince konaklama imkanı sağlanabilmektedir.

Program süresince tam zamanlı olarak ofiste bulunmak zorunda mıyım?

Hayır, ancak program boyunca düzenlenecek eğitim, çalıştay ve diğer etkinliklere katılım zorunluluğu bulunmaktadır.

Kabul edildikten sonra ekipten bazı üyeler ayrılırsa ne olur?

Seçim kriterlerinin en önemlilerinden biri ekibin yetkinliğidir. Ekipten bir üyenin ayrılması halinde bu durum PİLOT ekibi tarafından değerlendirilir ve girişimin programa devam edip etmeyeceğine karar verilir.

PİLOT programından ekip olarak ayrılabilir miyiz?

Evet, program başında imzalanan sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde programdan ayrılabilirsiniz.

Diğer sorularınız için : pilot@turktelekom.com.tr