Nara

Eğitim için sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik platformu

Nara, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin eğitim alanında kullanılabilmesini sağlayan eğitim teknolojileri platformudur. Nara ile sanal gerçeklik teknolojileri sınıf içinde üç boyutlu, etkileşimli ve öğretmen rehberlikli (tablet kontrollü) kullanılabilmektedir.

nara.com.tr GERİ DÖN