Kolay İK

Personel yönetimi çözümü

Kolay İK, küçük ve orta ölçekli şirketler için geliştirilen bulut tabanlı personel yönetimi çözümüdür. Kolay İK, şirketlerin çalışanlarına ait özlük bilgisi yönetimi, izin yönetimi, eğitim yönetimi, performans yönetimi, fazla mesai yönetimi, zimmet ve harcama takibi gibi süreçlerini takip ederek yönetebilmelerini sağlar.

www.kolayik.com GERİ DÖN