Costifier

Maliyet tahminleme ve tedarik zinciri yönetimi çözümü

Costifier, mevcut üretim verilerinden makine öğrenmesi yöntemleri ile üretilecek veya ürettirilecek ürünler için yüksek doğrulukta (>%90) ve hızlı (1-2 saniye) maliyet tahminlemesi yapan ve %15'e kadar verim artışı sağlayan bulut tabanlı (SaaS) bir yazılımdır. Costifier, firmaların teklif verecekleri ürünler için düşük teklif vererek zarar etme veya yüksek teklif vererek işi alamama problemini çözerken tedarik zinciri yönetimi yapan müşteri firmaların ise uygun tedarikçi seçimi yapmalarına destek olmaktadır.

www.costifier.com GERİ DÖN